Do kiedy i jak złożyć deklarację PIT-37

Termin i sposoby złożenia Twojej deklaracji PIT-37 w 2014

Jest kilka sposobów, w jakie możemy złożyć roczną deklarację PIT-37 za rok podatkowy 2013:

 • Formularz złożyć możemy bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym,
 • Możemy też wykorzystać jedną z form pośrednich:
  • wysłać formularz za pośrednictwem poczty polskiej;
  • PIT-37 przyjmie od nas polski urząd konsularny;
  • żołnierze i członkowie załogi statku mogą przekazać dokumenty w dowództwie jednostki bądź kapitanowi statku;
  • osoby przebywające w zakładzie penitencjarnym składają dokumenty za pośrednictwem administracji zakładu;
  • podatnicy przebywający w areszcie mają prawo złożyć formularz w administracji aresztu śledczego.
 • Trzecim sposobem jest wysłanie deklaracji PIT-37 przy pomocy Internetu; w takim wypadku należy znaleźć właściwe formularze w formie elektronicznej.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu potwierdzenia złożenia deklaracji PIT-37 za pośrednictwem poczty. Będzie to bowiem dowód na dochowanie właściwego terminu złożenia danej deklaracji.

Przy składaniu deklaracji PIT-37 wypada okazać urzędnikowi własną kopię dokumentów, celem potwierdzenia przez niego terminu składania formularza.

W przypadku, gdy zdecydujemy się na wysłanie deklaracji pocztą polską, koniecznie musimy zrobić to listem poleconym, gdzie data nadania dokumentu jest równoznaczna z datą złożenia deklaracji; w takim wypadku potwierdzenie nadania jest dowodem na złożenie deklaracji we właściwym terminie. Wykluczone (a przynajmniej ryzykowne) jest wysyłanie dokumentów zwyczajnym listem.

Składając deklarację za pośrednictwem Internetu, potwierdzenie następuje przez kod, który generowany jest automatycznie poprzez system Ministerstwa Finansów. Kod ten zwany Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, oczywiście należy zachować na wypadek kontroli.

Pamiętajmy, że składając deklaracje pocztą w ostatnie dni przed upływem terminu, szczególnie istotne jest zachowanie potwierdzenia ich nadania. W takich wypadkach bowiem często zdarza się, że urząd otrzymuje deklaracje z opóźnieniem, a zatem po upływie terminu. Wtedy potwierdzenie stanowi dowód, iż deklaracje składane były jeszcze przed upływem terminu.

Przy wypełnianiu 9 podstawowych formularzy w formie elektronicznej (za pomocą Internetu) nie jest konieczne składanie podpisu elektronicznego. W takim wypadku podpis zastępuje pięć informacji podatnika: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL lub Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) - jeśli u danego podatnika jest on wymagany oraz wskazana na deklaracji składanej w roku ubiegłym kwota przychodu ("0" – zero, jeśli takowej nie było).

Terminy rocznych rozliczeń

 • PIT-4R składamy do ostatniego dnia stycznia, o ile nie jest dniem wolnym od pracy bądź nie wypada w sobotę – wtedy jeszcze w najbliższy dzień roboczy płatnicy składają deklarację w Urzędzie Skarbowym w rejonie, w którym znajduje się siedziba płatnika.
 • PIT-28  składamy do ostatniego dnia stycznia, o ile nie jest dniem wolnym od pracy bądź nie wypada w sobotę – wtedy jeszcze w najbliższy dzień roboczy podatnicy podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych mogą złożyć deklarację.
 • PIT-11; informację o rocznym przychodzie podatnika do ostatniego dnia lutego, o ile nie jest dniem wolnym od pracy bądź nie wypada w sobotę – wtedy jeszcze w najbliższy dzień roboczy płatnicy składają w Urzędzie Skarbowym w rejonie, w którym znajduje się siedziba podatnika.
 • PIT-11; informację o rocznym przychodzie podatnika do ostatniego dnia lutego, o ile nie jest dniem wolnym od pracy bądź nie wypada w sobotę – wtedy jeszcze w najbliższy dzień roboczy płatnicy wysyłają podatnikowi.
 • PIT-40A podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu w rejonie siedziby podatnika przekazują organy rentowne  do ostatniego dnia lutego, o ile nie jest dniem wolnym od pracy bądź nie wypada w sobotę – wtedy można przekazać dokument jeszcze w najbliższy dzień roboczy. W wypadku wcześniejszego zadeklarowania przez podatnika ulg bądź rozliczania wspólnie z małżonkiem należy złożyć dokument PIT-11A.
 • PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 składamy do ostatniego dnia kwietnia, o ile nie jest dniem wolnym od pracy bądź nie wypada w sobotę – wtedy jeszcze w najbliższy dzień roboczy deklaracje te możemy rozliczyć. W przypadku roku 2013, zgodnie z powyższą zasadą, termin upływa 30 kwietnia.

By nie popełnić błędu sprawdź listę najczęściej popełnianych pomyłek.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-37 on-line teraz >>