Korekta deklaracji PIT-37

Niejednokrotnie zdarza się, iż popełniamy błędy podczas wypełniania formularza PIT. O ile nie jest to problem, gdy błąd zauważymy podczas wypełniania, bo wtedy można po prostu wypełnić świeży druk, to jednak problem pojawia się gdy deklaracja została już wysłana do Urzędu Skarbowego. Wtedy sytuacja jest już nieco bardziej skomplikowana. Prawo podatkowe zawiera przepisy dopuszczające korektę deklaracji, o ile względem danych korygowanych nie toczy się żadna kontrola podatkowa czy też postępowanie sądowe. W takiej sytuacji dane można poprawić jedynie po zakończeniu postępowania.

W jakim terminie należy poprawić?

Poprawek w deklaracji możemy dokonać dopóki dane zobowiązanie nie ulegnie przedawnieniu. Przykładowo PIT-37 ulega przedawnieniu po 5 latach licząc od końca roku, w którym należy zapłacić podatek. Jeżeli termin ten upłynie wszelkie poprawki nie będą egzekwowane. A więc:
PIT-37 składany jest przez podatnika za podatek ze stosunku pracy w roku 2014, jednak nie opłaca go w należytej wysokości. Deklarację musi złożyć do końca kwietnia 2014 r. Zatem od końca roku 2014 liczyć należy 5 lat, po których upływa termin, w jakim Urząd Skarbowy może niedopatrzenie rozstrzygnąć.

W jakim celu dokonujemy korekty PIT-37?

W wypadku zadeklarowania przychodów mniejszych, niż faktyczne, bądź wykazania wyższych kosztów wpłata do Urzędu Skarbowego różni się od tego, co podatnik winien uiścić. W takim przypadku należy dokonać korekty deklaracji, unikając tym samym skarbowej i karnej odpowiedzialności za popełnione uchybienia.

W jaki sposób dokonać korekty?

Korekta zeznania odbywa się w taki sam sposób, co przesyłanie deklaracji. Jedyną różnicą jest zaznaczenie w formularzu właściwej opcji "korekta zeznania". Korektę złożyć można, podobnie jak w przypadku deklaracji, albo w samym urzędzie albo za pośrednictwem Poczty Polskiej. Korekta za pośrednictwem Internetu uznawana jest zarówno względem deklaracji składanej wcześniej w formie elektronicznej, jak i tradycyjnie w formie fizycznego dokumentu.

Regulowanie niedopłaty

W wypadku, gdy w deklaracji wykazało się mniejszy podatek do zapłaty, niż w korekcie, należy uiścić różnicę wraz z odsetkami składając poprawiony formularz.

Korekta PIT-37 a 1% na OPP

Przy składaniu korekty możliwe jest określenie w formularzu placówki, na którą możemy przekazać 1% naszego podatku. Są pewne warunki, by to mogło zajść:

  • Pierwszym warunkiem jest dotrzymanie standardowego terminu złożenia zeznania (nie można się z nim spóźnić).
  • Po drugie, jesli 1% na OPP chcemy przekazać  przez korektę deklaracji, to korekta ta musi zostać złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu składania deklaracji (do 31 maja w przypadku PIT-37)
  • Po trzecie, podatek musiał zostać spłacony w wysokości pełnej podatku należnego, który stanowi podstawę obliczenia kwoty, która z kolei miała zostać oddana na rzecz organizacji pożytku publicznego w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od upływu terminu składania deklaracji (a więc w części, od której 1% ma zostać przekazany przez podatnika na rzecz organizacji).
Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-37 on-line teraz >>